Ethylkarbamát ve slivovici

Vážení zákazníci,

jak již dobře víte z nesmyslných reportáží v médiích, byla naše slivovice označena za

RAKOVINOTVORNOU !! látku, protože překročila obsah ethylkarbamátu. Velevážená

značka Žufánek, měla také problémy, a to se svou Meruňkovicí. Po těchto reportážích

se na webu společnosti Žufánek objevil článek, který víc než dobře vysvětluje, kde je

pravda a jak český byrokrat k blbosti přišel.....


Problémy s Meruňkovicí

Včera se na webu SZPI objevila naše Meruňkovice z roku 2010 (šarže L 16.09.10,

více než rok neexistujících 29 litrů alkoholu) u které změřili překročení limitu

ethylkarbamátu. České zákony povolují maximální hranici 0,4 mg, naše měla

bohužel 0,8 mg.

Ethylkarbamát je přirozenou látkou, která se do destilátu dostává z pecek

ovoce při kvašení (fermentaci). Je to zároveň ukazatel, že daný destilát

byl vyroben z ovoce a ne z průmyslového lihu a trestí. V obilném či

melasovém lihu žádný ethylkarbamát není.

České limity ale opět potvrzují, že jsme papežštější než papež. V Německu

je limit nastaven na 0,8 mg a ve Francii na 1 mg/L ovocného destilátu.

Naše Meruňkovice by tedy v Německu či Francii byla zcela v pořádku,

ale v České republice, kde jsou limity nastaveny podle "nejlepších" tradic

lihovin z trestí a aromat, vedle kterých ovoce ani neleželo je označena

jako nebezpečná potravina.

Omlouváme se všem zákazníkům, kteří v roce 2010 zmíněnou šarži

zakoupili (ano, SZPI upozorňuje na dva roky starou šarži, která už

rok neexistuje). Ta naše Meruňkovice nebyla v žádném případě

škodlivá, jen se nevešla do nesmyslných Českých limitů. Bylo jí velice

málo, drtivá většina zůstala u nás a k zákazníkům se dostalo jen

pár lahví. Testovaná láhev byla nalezena ve skladu našeho

distributora v Praze a ze stejné šarže tam byly celkem 3 láhve.

Od minulého roku až do současnosti se prodává šarže vypálená

v roce 2011 (L X.X.11, L X.X.12), která má ethylkarbamát 0,11 mg.

Nižší hodnoty bylo docíleno odpeckováním ovoce.

Evropská unie pracuje na sjednocení limitů pro všechny státy EU,

ve kterém bude horní mez 1 mg ethylkarbamátu, viz.

doporučení Komise ze dne 2. března 2010 na portálu EU, které

říká, že: "Ethylkarbamát je sloučenina, která je přirozenou součástí

kvašených potravin a alkoholických nápojů, jako je chleba, jogurt,

sojová omáčka, víno, pivo, a zejména lihovin z peckovin a lihovin

z výlisků peckovin, a to především lihovin vyrobených z třešní,

švestek, mirabelek a meruněk. Členským státům se doporučuje 

zajistit přijetí všech příslušných opatření, aby bylo dosaženo co

nejnižšího obsahu ethylkarbamátu v lihovinách z peckovin a lihovinách

z výlisků peckovin, přičemž cílovou hodnotou je 1 mg/l". A to, že

ethylkarbamát se u ovocných destilátů pohybuje zcela běžně

kolem 1 mg/l ukazuje dlouholeté sledování

European Food Safe Authority opět na portálu EU (pdf, v angličtině).

Z výsledků EFSA posbíraných v 18 zemích je vidět, že limit 1 mg

ethylkarbamátu překročilo 68,9 % testovaných ovocných destilátů.

 Ve Francii mělo 97% vzorků ze 477 testovaných v průměru

1,357 mg, v Německu 90% vzorků 0,863 mg a v Česku 0,521 mg.

Naše Meruňkovice je vyráběna pouze z vyzrálých Velkopavlovických

meruněk. Jsme závislí na úrodě daného roku a kvůli tomu nebude

letos vypálen ani jeden litr. Všechny meruňky nám totiž v květnu

zmrzly a dovážet je z cizích států je zcela proti filozofii našich

produktů. Tento a příští rok budeme prodávat Meruňkovici z roku

2011, žádný ročník 2012 bohužel nebude.

doplnění 26. 8. 2012

Nikdy jsme si nedělali iluzi o kvalitě zpravodajství na TV Nova a

dnešní relace to jen potvrdila. V pár minut staré reportáži byla

ukázána naše Meruňkovice, které se týká tento článek. Bylo

řečeno, že si čeští výrobci usnadňují výrobu ovocných destilátů

tím, že neodpeckovávají ovoce (!) a že jejich produkty nesou

karcinogen v podobě ethylkarbamátu. Vzhledem k tomu, že

nás nikdo z televize nekontaktoval s žádostí o doplňující

informace, tak to napíšu sem.

Zmíněná Meruňkovice s překročeným limitem ethylkarbamátu

byla vyrobena v červenci 2010 v počtu 29 litrů absolutního

alkoholu (potvrzený protokol od Celního úřadu Uherské Hradiště).

K našemu distributorovi se ze zmíněné šarže dostal jeden karton,

ze kterého inspektoři vzali vzorky na test.

Celá reportáž na TV Nova byla postavena na jednom kartonu

Meruňkovice zapomenutém ve skladu našeho distributora,

kterou neměl v podstatě šanci nikdo koupit. Navíc Meruňkovice,

kterou kdybychom vyvezli do okolních států, tak by byla naprosto

v pořádku.

Od roku 2011 až do dnešního dne se prodává Meruňkovice 

ročníku 2011 s Protokolem o zkoušce D021-70594/12/A01

pořízeným Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v

Praze ze dne 9. 7. 2012. Obsah ethylkarbamátu je 0,11 mg/l.

Ano, překročili jsme limit, ale limit, který může být nařízením

Evropské unie kdykoliv zvednut na rozumnou úroveň okolních

států. Naměřili nám úroveň, která je zcela běžná u

francouzských ovocných destilátů, které koupíte po celém světě.

Ethylkarbamát, tedy látka přirozeně se vyskytující v jádrech a

peckách ovoce, je pro nás mnohem menší zlo, než chemie v

jídle. Jsme hrdí na to, že nebarvíme naše produkty éčkami a

chuť nehoníme aromaty. Žádného "domácího" lihovarníka,

vašeho známého, dědu nebo vás samého by nenapadlo testovat

domácí destiláty či destiláty z pěstitelské pálenice na ethylkarbamát.

A domácí slivovice, hruškovice, meruňkovice jsou považovány za

etalon kvality.

Protože jsou vyrobeny z ovoce tak, jako naše!

doplnění o hodnoty u našich ostatních ovocných destilátů v

aktuálním prodeji:

Slivovica Žufánek 50%, ethylkarbamát 0,14 mg/L, protokol

o zkoušce 1221 ze dne 20. 4. 2012, MVDr. Pavel Mikuláš,

Laboratoř pro vyšetřování potravin, Brno.

Hruškovica Žufánek 45%, ethylkarbamát 0,14 mg/L, protokol

o zkoušce 1222 ze dne 20. 4. 2012, MVDr. Pavel Mikuláš,

Laboratoř pro vyšetřování potravin, Brno.

O problému jsme informovali na našich profilech na sociální síti

Twitter a Facebook a dočkali se neuvěřitelně pozitivní reakce

zákazníků a fanoušků. Děkujeme, moc si toho vážíme.

 

čerpáno z http://www.zufanek.cz/cs/aktuality/problemy-s-merunkovici